Τα τελευταία χρόνια, στην Αγία Βαρβάρα παρατηρείται οικιστική ανάπτυξη. Η τοποθεσία του χωριού, τα αναπτυξιακά έργα που γίνονται από το Κοινοτικό Συμβούλιο είναι μόνο μερικοί από τους παράγοντες  που ώθησαν στην οικιστική ανάπτυξη.

Η ευνοϊκή τοποθεσία της Αγίας Βαρβάρας έχει συμβάλει σημαντικά στην της ανάπτυξη της.  Συγκεκριμένα, η Αγία Βαρβάρα  απέχει μόλις 7 λεπτά από την πόλη της Πάφου, ενώ  ταυτόχρονα  ευνοείται από το οδικό δίκτυο της περιοχής. Ειδικότερα, δίπλα ακριβώς από την Κοινότητα περνά ο κεντρικός αυτοκινητόδρομος Πάφου- Λεμεσού.

Στην ανάπτυξη της Κοινότητας, βοήθησαν οι δυο βιομηχανικές  ζώνες,  αλλά κύρια στην προσέλκυση νέων κατοίκων συνέβαλε η παροχή οικοπέδων  για ανέγερση κατοικίας από τον Οργανισμό  -με βάση κάποια κριτήρια.

Τέλος, στην οικιστική ανάπτυξη της Κοινότητας οπωσδήποτε συνέτειναν το δροσερό κλίμα, το όμορφο φυσικό περιβάλλον και η εύφορη γη.

Πηγή:

Κοινοτικό Συμβούλιο