Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίας Βαρβάρας Πάφου, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:
Ονοματεπώνυμο: Πέτρος Τσιακκούρης (Πρόεδρος)
Τηλέφωνα: 99896309
Ονοματεπώνυμο: Χριστόδουλος Τσιμούρης (Αντιπρόεδρος)
Τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
Ονοματεπώνυμο: Ανδρέας Καλλή
Ονοματεπώνυμο: Νίκος Παπασάββας
Ονοματεπώνυμο: Χάρης Σωτηρίου
Tο προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
Ονοματεπώνυμο: Σταυρούλα Ιγνατίου (Γραμματέας)
Ονοματεπώνυμο: Μιχάλης Σαββίδης (Τεχνικός)