Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίας Βαρβάρας Πάφου, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:
Ονοματεπώνυμο: Πέτρος Τσιακκούρης (Πρόεδρος)
Τηλέφωνα: 99896309
Ονοματεπώνυμο: Χριστόδουλος Τσιμούρης (Αντιπρόεδρος)
Τηλέφωνα: 99534887
Τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
Ονοματεπώνυμο: Ανδρέας Καλλή
Τηλέφωνα: 99578238
Ονοματεπώνυμο: Νίκος Παπασάββας
Τηλέφωνα: 99811870
Ονοματεπώνυμο: Χάρης Σωτηρίου
Τηλέφωνα: 99848577
Tο προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
Ονοματεπώνυμο: Σταυρούλα Ιγνατίου (Γραμματέας)
Τηλέφωνα: 99960413
Ονοματεπώνυμο: Μιχάλης Σαββίδης (Τεχνικός)
Τηλέφωνα: 99579144