Χρήσιμες Πληροφορίες

ΟΝΟΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ
Κοινοτικό Συμβούλιο 26422591 26422992
Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου 99896306
Αστυνομικός Σταθμός Πάφου 26806502
Νοσοκομείο Πάφου 26803100
Υγειονομικός Σταθμός Πάφου 26804445
Πυροσβεστικός Σταθμός Πάφου 26806272
Κτηνιατρικός Σταθμός 26821261

Χώρος Εκδηλώσεων

Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσεως