Εκδήλωση Καθαράς Δευτέρας (Αγία Βαρβάρα Πάφου 19/2/2018)