Διαγωνισμός: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ/ ΕΞΩΡΑΪΣΜΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΙΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ (Προσφορές μέχρι 16/09/2022)

Διαγωνισμός: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ/ ΕΞΩΡΑΪΣΜΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΙΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ –ΚΣ12/2022

Από το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίας Βαρβάρας ζητούνται προσφορές για την Ανάπλαση/ Εξωραϊσμό Περιβάλλοντα Χώρου Παλιάς Βρύσης Στην Κοινότητα Αγίας Βαρβάρας της Επαρχίας Πάφου – Αρ.Πρ. Ε.Δ. ΠΑΦ. ΚΣ12/2022. Το έργο είναι Οικοδομικό Δ΄ Τάξης. Οι προσφορές θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά (όχι σε φάκελο), μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement) στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy μέχρι την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 09:00 π.μ. Από την ίδια ιστοσελίδα μπορούν να εξασφαλιστούν ΔΩΡΕΑΝ πλήρη σειρά των Εγγράφων στην οποία περιέχονται όλες οι πληροφορίες του διαγωνισμού. Για τυχόν τεχνική υποστήριξη τηλ.22605050. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία της Επαρχιακής Διοίκησης Πάφου, Τεχνικές Υπηρεσίες τηλ. 26801205, 26801137, 26801207,26801188, 26801159, Φαξ: 26801172, ή στον Πρόεδρο του Κοιν. Συμβουλίου Αγίας Βαρβάρας .