Χριστουγεννιάτικες ευχές από τον πρόεδρο του κοινοτικού συμβουλίου