Πρόσκληση – Εκδήλωση για την Καθαρά Δευτέρα 27/02/2023