Το Κοινοτικό Συμβούλιο  Αγίας Βαρβάρας  επιδιώκοντας την ανάπτυξη και τον εξωραϊσμό της κοινότητας έχει προβεί στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση μιας σειράς έργων. Πιο κάτω παρουσιάζονται τα έργα που ολοκληρώθηκαν.

Έργα που ολοκληρώθηκαν:

 • Αναπαλαίωση παλιών βρυσών και χαβούζων.
 • Κατασκευή γηπέδου χειροσφαίρισης.

Πηγή:
Κοινοτικό Συμβούλιο

Έργα που προγραμματίστηκαν:

 • Ανάπλαση πλατείας
 • Εξωραϊσμός του πυρήνα της Κοινότητας
 • Δημιουργία πλακόστρωτου του πυρήνα της Κοινότητας
 • Δημιουργία πάρκου δίπλα από τη βρύση
 • Δημιουργία πάρκου και  δενδροφύτευση στην κοίτη του ποταμού
 • Εγγραφή υφιστάμενων αγροτικών δρόμων
 • Ονοματοποίηση δρόμων της κοινότητας
 • Ανακαίνιση Κοινοτικών κτιρίων
 • Περίφραξη και διαμόρφωση κοιμητηρίου

Πηγή:
Κοινοτικό Συμβούλιο